Hướng dẫn Mua hàng & Thanh toán

Khách hàng mua sản phẩm trên website của Tramangcau.vn có thể thực hiện theo 2 cách sau:

Cách 1: Mua hàng trực tiếp tại kho hàng của Tramangcau.vn tại địa chỉ:

Cách 2: Mua hàng online ngay tại website tramangcau.vn theo các bước sau: